Portret Numerologiczny | Numerologia

Portret Numerologiczny

📚 50 stron A4 informacji ukrytych w Twojej dacie urodzenia:
👉 Jaka jest Twoja osobowość, potencjał, możliwości i przeznaczenie?
👉 Jak zaplanować przyszłość i postępować zgodnie z wibracjami cyklu?
👉 Jakie są Twoje predyspozycje zawodowe i talenty?
👉 Z jakimi osobami możesz stworzyć dobre relacje?>

Zamawiam

O portrecie

Przychodzimy na świat jako dziecko z piękną duszą, które jest jak czysta kartka papieru. Proces wychowania, różnorodne doświadczenia życiowe sprawiają, że zapominamy, kim naprawdę jesteśmy. Przywiązujemy się do tego, co wpoili nam rodzice, telewizja, szkoła i otoczenie. Utożsamiamy sie tak silnie z przekazanymi nam wierzeniami, przekonaniami czy poglądami, że wydaje nam się że jest to prawda o nas. Zapominamy o marzeniach czy pragnieniach swojej duszy, o głębokiej miłości do samego siebie. Nie wiemy jakie są nasze mozliwości i cel naszej ziemskiej pielgrzymki.

Data naszych urodzin determinuje całe nasze życie. Zostały w niej zapisane najważniesze informacje o nas samych. Poznając ją, nauczysz się lepiej przewidywać swoje zachowania, wyeksponujesz zalety i mocne strony, a wady ukryjesz. Dzięki niej masz okazję uzyskać wiele wskazówek pomocnych w odkrywaniu samego siebie. Narzędziem dostarczającym tę wiedzę jest Numerologia, działająca w oparciu o energie liczb ukrytych w dacie urodzenia.

Wszystkie te informacje, przedstawimy Ci w formie kilkudziesięcio stronicowego dokumentu - Portretu Numerologicznego!

Korzyści

Posiadanie portretu numerologicznego to dostęp do wiedzy, która umożliwi lepsze poznanie siebie.

Rozwinięcie swojej świadomości
Osobowość

Lepiej poznasz pozytywne i negatywne cechy Twojej osobowości

Postrzeganie przez innych

Dowiesz się jak jesteś postrzegany przez innych

Rozwój świadomości
Poznanie predyspozycji zawodowych
Uzdolnienia

Poznasz swój swoje predyspozycje i talenty zawodowe

Zawody

Poznasz dziedziny, w których możesz znaleźć swoje powołanie

Predyspozycje zawodowe
Poznanie dopasowań partnerskich
Partnerzy

Dowiesz się z kim możesz stworzyć dobre dopasowanie lub z jakimi osobami będziesz miał trudności w budowaniu relacji

Przyjaciele

Dowiesz się z kim będziesz się dobrze czuł i dogadywał

Dopasowania partnerskie
Wibracje kolejnych lat
Poznanie tendencji na kolejne lata
Wibracje kolejnych lat

Otrzymasz informację o tendencji każdego roku na najbliższe 9 lat

Zmiany życiowe

Otrzymasz informację o okresach sprzyjących pewnym działaniom, np.: zmiana firmy, miejsca zamieszkania oraz okresach wymagających cierpliwości

Dla kogo?

Dla siebie

Jeśli chcesz uzyskać informacje o swoich cechach, potrzebach, ograniczeniach, zdolnościach i możliwościach. Otrzymasz narzędzie, które dostarczy Ci tą wiedzę oraz pomoże w rozwoju.

Dla bliskiej osoby

Portret numerologiczny możesz również zamówić dla bliskiej osoby: partnera, przyjaciela, dziecka lub rodzica, aby mogła wejść na drogę samopoznania i rozwoju swojej świadomości.

Jako prezent

Możesz też podarować analize daty urodzenia dowolnej osobie, aby zaczeła przygodę z poznawaniem swoich cech, potrzeb i ograniczeń. Będzie to pierwszy krok prowadzący do poszerzenia świadomości tej osoby.

Cechy

Zawartość

Najważniejsze elementy Portretu Numerologicznego

Portret numerologiczny - Zawartość
 • Wibracja dnia urodzenia
  Mówi ona o tym, jak jesteśmy postrzegani przez innych, czym emanuje nasza osobowość, oraz o tym, jakie czynniki ukształtowały naszą indywidualność, czyli dziedzictwo genetyczne i bagaż z poprzednich wcieleń.

  Znajdziesz tu również odniesienie do wpływów Cyklu Formującego — doświadczeń kształtujących nas w dzieciństwie i młodości.

  Wibracja dnia może zawierać wibracje karmiczną lub mistrzowską. Jeśli posiadasz wibracje karmiczną otrzymasz informacje w jaki sposób należy ją przepracować. Jeśli posiadasz wibrację mistrzowską dostaniesz informacje jak wykorzystać jej potencjał i moc.
 • Wibracja drogi życia
  Liczba Drogi Życia zawiera w sobie program, do którego dążymy.

  W pierwszej połowie życia na ogół ujawniają się nasze słabości i wyzwania. Przezwyciężanie ich jest najważniejszym zadaniem w drodze do realizacji naszego programu, na której na ogół towarzyszą nam charakterystyczne trudności, dla każdego z nas inne.

  Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia z pewnością odnajdziesz w sobie zarówno cechy negatywne, jak i pozytywne, które niesie ze sobą dana wibracja. W ciągu całego życia będziesz pracować nad doprowadzeniem do optymalnego wykorzystania możliwości przypisanej liczby, złagodzeniem skrajności, odszukaniem w sobie własnej recepty na wyrażenie istoty danego programu.

  Liczba Drogi Życia ma pochodzenie z różnych podwibracji, dlatego nie porównuj się z innymi. Każdy z nas otrzymuje to, co otrzymać powinien, by spełnić cel swego wcielenia, i nie ma lepszych lub gorszych liczb, cech czy rodzajów trudności.
 • Dopasowania partnerskie
  W tej sekcji otrzymasz informacje jakie wibracje powinien posiadać partner z którym możesz stworzyć szczęśliwą relacje oraz z jakimi wibracjami będzie to utrudnione.

  Natomiast jeśli nasze stosunki intymne lub zawodowe nie układają się dobrze, jest to też sygnał, że najpierw powinniśmy lepiej poznać samych siebie, spróbować zrozumieć dlaczego takie właśnie trudności musimy pokonać i czego mają nas one nauczyć.
 • Predyspozycje zawodowe
  Sekcja zawiera informacje w jakich zawodach znajdziesz spełnienie i które dziedziny są zgodne z Twoją ścieżką życiową.
 • Cykle życia
  Cykle dzielą nasze życie na trzy zasadnicze części. Znajomość czasu ich trwania i odpowiadających im wibracji pomaga nam wykorzystać nasze możliwości w danym okresie życia.

  Jeśli sobie wyobrazimy nasze życie jako sztukę rozgrywającą się na scenie, to Liczba Drogi Życia odpowiada za temat przewodni tej sztuki, za jej reżyserię i tempo. Trzy Cykle podstawowe to trzy akty tej sztuki, to wątki wzbogacające temat przewodni. Określają one ogólną atmosferę kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, w jakim ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa lekcje do nauczenia i podpowiada, jak z nich skorzystać w sposób pozytywny. Ich wpływy nakładają się na wpływ Liczby Drogi Życia, która nimi rządzi, wyraża je, nadaje im formę.
 • Warunki zewnętrzne
  Cztery WARUNKI ZEWNĘTRZNE (inaczej zwane PUNKTAMI ZWROTNYMI), którym podlega nasza droga życia, są jakby czterema porami roku określającymi swym kolorytem Cykle i Drogę Życia.

  W liczbach charakteryzujących Punkty Zwrotne zawierają się informacje dotyczące lekcji do nauczenia się i rodzaju przeobrażeń, jakie mogą się dokonać w każdym z tych czterech okresów.
 • Wyzwania życiowe
  Wyzwania przedstawiają ewentualne przeszkody do pokonania, sytuacje przychodzące po to, by poddać nas próbie, która zmusza nas do znalezienia odpowiedniego sposobu na wyjście z impasu, rozwiązanie konfliktu czy problemu.

  Liczby oznaczające Wyzwania zawierają informację, jakiego rodzaju test sobie zaprogramowaliśmy. I ten test będzie się powtarzał przez pewien czas w różnych dziedzinach życia, dopóki nie zrozumiemy istoty mechanizmu, który pozwala na obrócenie negatywnego potencjału w pozytywny. Inaczej mówiąc: nasze problemy odpowiadają naszym wewnętrznym słabościom, „niedouczeniu" lub brakom pochodzącym z poprzednich wcieleń. Teraz dajemy sobie szansę na powtórny egzamin, ucząc się na praktycznych przykładach w ogniu codziennych zmagań.

  Najlepiej jest więc zaakceptować te wymagania, podjąć wyzwanie i starać się mu sprostać, gdyż jest to jedyny sposób, by się od niego uwolnić.
 • Potencjał imion i nazwisk
  W imionach i nazwiskach, które nosimy, zawarty jest nasz potencjał umożliwiający (lub utrudniający) zrealizowanie wybranego przez nas programu, wyznaczonego przez Datę Urodzenia.

  Sekcja zawiera interpretacje każdego imienia i nazwiska w naszym portrecie uwzględniając w tym wibracje karmiczne, mistrzowskie i inne podwibracje.
 • Wibracja duszy i ekspresji zewnętrznej
  Liczba duszy jest zawarta w samogłoskach naszego imienia i nazwiska. Mówi nam o naszych najgłębszych potrzebach, wszystko to, czego musimy doświadczyć.

  Liczba Ekspresji to suma spółgłosek, która mówi o tym, jak postrzegają nas inni, jaki rodzaj współpracy z nami jest dla nich korzystny, a także jakiego gatunku doświadczeń poszukujemy.
 • Temperament i uzdolnienia
  Rozdział zajmuje się analizą rozkładu liczb z podziałem na grupy uzdolnień. Najbardziej zapełnione grupy oznaczają cechy dominujące w Twoim temperamencie.

  Został wyróżniony podział na liczby mentalne, liczby emocjonalne, liczby intuicyjne, liczby fizyczne, liczby artystyczne, liczby naukowe oraz liczby handlowe.
 • Brak i nadmiar wibracji
  Pozwala nam rozpoznać nasze braki i te cechy, które posiadamy w nadmiarze. Każda wartość numeryczna litery ma swoje symboliczne znaczenie, a ilość poszczególnych liter wyraża intensywność cech symbolizowanych przez daną liczbę, czyli jej potencjał.

  Nadmiar jednej lub kilku liczb podpowiada, że trzeba dołożyć starań, by pewne cechy osłabić, wyhamować.

  Z kolei brak którejś z liczb oznacza szczególną lekcję do nauczenia, którą zadaliśmy sobie na to życie, a która z różnych powodów nie została przerobiona w którymś z poprzednich wcieleń.

  Brak pewnych liczb w naszym imieniu i nazwisku wskazuje na konieczność pracy nad wybranymi aspektami naszego rozwoju. To jest trochę tak, jak korepetycje z przedmiotu, w którym mieliśmy niedociągnięcia. Te braki oznaczają, że w danym zakresie będziemy musieli dokonać większego wysiłku niż w innych. Potrzeba ta przyzwie odpowiednie sytuacje, które zmuszą nas do takiego, a nie innego działania, do wykształcenia w sobie pewnych cech. Będą się one powtarzać tak długo, dopóki nie nauczymy się danego "przedmiotu".
 • Dziewięcioletnie cykle możliwości
  W tym rozdziale poznasz tendencje charakterystyczne dla każdego roku na najbliższe 9 lat. Pozwoli Ci to zaplanować przyszłość i postępować zgodnie z właściwościami aktualnie panujących wibracji.

  Tendencje danego roku, to ogólne wytyczne oraz rodzaj wydarzeń, jakie nas czekają. Numerologia nie dostarczy dokładnych i konkretnych informacji dotyczących np. ilości pieniędzy, które otrzymamy lub stracimy, czy też koloru oczu osoby, która odegra istotną rolę w naszym życiu.

  Przedstawi Ci natomiast jedynie pewną wizję przyszłości, jaka Cie czeka. Dowiesz się zatem, kiedy powinieneś wykazać się szczególną aktywnością i otwartością na wydarzenia lub osoby, które pojawią się w Twoim życiu; kiedy możesz ryzykować, a kiedy, przeciwnie - powstrzymać swoje impulsy.

  Wiedza ta wskaże Ci, kiedy należy uzbroić się w cierpliwość, oraz podpowie, jak przetrwać trudny okres w życiu. Znając ogólne tendencje danego cyklu czy roku, unikniesz frustracji i rozgoryczenia, jeśli w inteligentny sposób wykorzystasz wpływ danej wibracji, a Twoje postępowanie będzie zgodne z jej naturą.

  Każdy rok numerologiczny odpowiada pewnej wibracji, która z kolei przyciąga wydarzenia mające taki, a nie inny charakter, zgodny z charakterystyką tejże wibracji.

Opinie

Przykładowe opinie przesłane przez klientów

Gwarancja

Wiemy, że możesz mieć obawy i wątpliwości, dlatego bierzemy na siebie całe ryzyko Twojej decyzji.

Dajemy Ci 30 dni na przekonanie się, jak unikalna i wartościowa dla Ciebie będzie ta wiedza oraz jak wiele może zmienić się w Twoim życiu.

Jeśli w ciągu 30 dni od momentu opłacenia wykonania usługi z jakiegoś powodu uznasz, że nie jesteś zadowolony/a, napisz do nas, a otrzymasz zwrot 100% wpłaconych pieniędzy.

Cennik

Analiza Daty Urodzenia

127


Zamawiam
Indywidualny Portret

237


Zamawiam

FAQ

Najczęściej zadawane pytania.
Jeśli masz inne pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego
lub napisz na adres e-mail: kontakt@bornself.pl

 • Jakie dane są potrzebne do wykonania usługi?
  W zależności o wybranej usługi:

  1. Analiza Numerologiczna Daty urodzenia:

  - Data urodzenia,
  - Imię i nazwisko

  2. Portret Numerologiczny

  - Data urodzenia,
  - Imiona (pierwsze, drugie, z bierzmowania, inne),
  - Nazwisko (aktualne, panieńskie, inne),
  - Forma podpisu (litery występujące w podpisie, np. pełne imię oraz nazwisko lub pierwsza litera imienia i nazwiska).
 • Czy istnieje możliwość otrzymania wersji papierowej drogą pocztową?

  Na chwile obecną nie prowadzimy wysyłki pocztowej. Portret Numerologiczny (lub Analiza numerologiczna) jest dostarczana tylko w formacie PDF, na podany w zamówieniu adres e-mail.

 • Jak wygląda krok po kroku proces realizacji portretu?
  • 1. Złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza z danymi potrzebnymi do wykonania portretu.
  • 2. Wybór metody płatności: TPay (banku z którego będzie realizowana płatność) lub PayPal.
  • 3. Wykonanie płatności za pomocą wybranej metody płatności.
  • 4. Wysłanie do klienta informacji o statusie płatności i złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail.
  • 5. Wykonanie usługi (Analizy lub Portretu) na podstawie podanych w zamówieniu danych.
  • 6. Wysłanie w ciągu 2-4 dni (w zależności od wybranej usługi) od momentu opłacenia zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail w formacie PDF.
 • Jak zapłacić za wykonanie portretu?

  W trakcie składania zamówienia, będą dostępne wszystkie kanały płatności systemu TPay, który realizuje szybko i bezpiecznie płatności internetowe dla większości kont bankowych. Dostępna jest też płatność za pomoca systemu PayPal.

  Po otrzymaniu przez nas płatności, na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja o rozpoczęciu realizacji zamówienia.

Copyright © 2018 bornself.pl